Star Wars Miniatures - Szabálymagyarázatok
Barta Orsolya összeállítása

Azért választottam az SW Mini-tanfolyam harmadik részének a célzási szabályok tárgyalását, mivel úgy vettem észre, hogy ezek gyakran még a régebb óta játszóknak is gondot okoznak. Ezért megpróbálom összefoglalni a tudnivalókat. Az alapjait természetesen a hivatalos szabálykönyvből is meg lehet tanulni, az azonban sajnos nem tér ki bizonyos speciális esetekre. Mindenek előtt tisztázni kell néhány, a játékban használt fogalmat.

Legális célpont (Legal Target, Szabálykönyv 40. oldal): Egy ellenségnek a támadás, különleges képesség vagy Erőképesség legális célpontjának kell lenni a támadáshoz. A támadó karakternek látótengelyben kell lennie vele. A fedezékben lévő ellenség csak akkor legális célpont, ha ő a támadóhoz a legközelebbi ellenség. Ha egy vagy több ellenség szomszédos a támadó karakterrel, csak azok lehetnek számára legális célpontok.

Látótengely (Line of Sight, Szabálykönyv 41. oldal): Egy karakter akkor látja a célpontot, ha az látótengelyben van vele. A fal blokkolja a látótengelyt. A látótengely meghatározásához húzzunk egy képzeletbeli egyenest az egyik karakter négyzetének bármely pontjából a másik karakter négyzetének bármely pontjába. Ha húzható közöttük legalább egy olyan egyenes, amit nem blokkol fal, a két karakter látótengelyben van egymással.

Fedezék (Cover, Szabálykönyv 34. oldal): A karakterek és bizonyos terepelemek fedezéket nyújtanak a támadásokkal szemben. Egy karakter csak akkor támadhat meg egy fedezékben lévő ellenséget, ha az hozzá a legközelebbi célpont. A fedezékben lévő karakter +4 védekezési bónuszt kap a támadásokkal szemben.

Itt fontos még megemlíteni, hogy a karakterek minden esetben fedezéket nyújtanak a mögöttük állóknak, az alacsony tereptárgyak viszont abban az esetben nem számolandók a célpont számára fedezéknek, ha a támadó saját négyzetén, vagy vele szomszédos nyégyzeteken vannak!

A célzáshoz tehát kell legalább egy olyan ellenséges karakter, aki legális célpontnak számít. Ez minden olyan támadásra vonatkozik, aminek a használatához célzás szükséges. Van azonban néhány olyan képesség, ami a célzási szabályok figyelembe vétele nélkül okoz sérülést. Ezen képességek használatához nem szükséges legális célpont. (Lásd. 11. pont.)


1. Fedezék nélküli ellenségek
A legális célpont legfontosabb általános feltétele a látótengely megléte a támadó és a célpont között. Ha a támadó karakter több ellenséges karakterrel is úgy áll látótengelyben, hogy azok egyáltalán nincsenek fedezékben, akkor a támadó számára mindegyik ilyen ellenség legális célpontnak számít, vagyis támadható.

Az ábrán Captain Rex mind a négy Battle droidra lőhet, mivel egyikük sincs hozzá képest fedezékben, ezért nem számít a közöttük lévő távolság sem. Mivel dupla támadás képességgel is rendelkezik, nagy valószínűséggel két droidot ki is tud lőni.
2. Fedezékben lévő ellenségek
A fedezékben lévő ellenség csak akkor legális célpont, ha ő a támadóhoz a legközelebbi ellenség. (A látótengely megléte kötelező!) Ilyenkor meg kell számolni a négyzeteket a támadó és az ellenséges karakter között. A távolság számolásánál a nehéz terep, és az alacsony tereptárgy is csak egy-egy négyzetnek számít, tehát nem kell duplán számolni. Ha a támadó karakter fedezékben lévő ellenségre akar támadni, akkor a célpont defense (védekezés) pontjához még 4-et kell hozzáadni, amit a fedezék miatt kap. Emellett természetesen, ha a támadó lát más ellenségeket is, akik nincsenek fedezékben, azok is legális célpontok (Lásd az 1. pontot.)

Itt Captain Rex dolga már nem olyan egyszerű, mivel a droidok elmozdultak, és a négyből három fedezékben van. Rex a Battle droid 1-re és a battle droid 2-re nem lőhet, mivel nem ők hozzá a legközelebbi ellenségek és fedezékben vannak. (Battle droid 1 nyolc, Battle droid 2 pedig 5 négyzetnyire áll tőle.) Támadható viszont a Super Battle droid, mivel bár fedezékben van, csak 4 négyzetnyire áll tőle, vagyis ő a legközelebbi ellenség, és a Battle droid 3 is, mivel az egyáltalán nincs fedezékben.
 
3. Stealth (lopakodás) képességű karakterek, mint célpontok
A lopakodás képesség már ki lett elemezve egy korábbi cikkben, de néhány mondatban nem árt feleleveníteni az alapoka: Ha egy lopakodás képességű karakter fedezékben van, akkor nem számít a legközelebbi ellenségnek egy olyan támadó számára, aki tőle 6 négyzetnél távolabb áll.
Ilyen esetben a támadó két dolgot tehet: vagy megnézi, hogy ki a második legközelebbi ellenség, aki nem Stealth képességű és arra támad, vagy 6 négyzeten belülre mozog az eredetileg kiválasztott célponttól. (Bizonyos különleges- és Erő-képességek egyéb lehetőségeket is engedélyeznek, ezeket bővebben a szabálymagyarázatok második részében lehet megnézni.)

Az ábrán a Super Battle droid nem lőhet egyik republic commandosra sem, mivel mindegyiknek van lopakodás (Stealth) képessége, és mindegyik 6 négyzetnél távolabb áll a droidtól. Ebben az esetben a Super battle droid nem tehet mást (ha támadni is akar), minthogy közelebb megy a kommandósokhoz. (Lásd. következő ábra)
A Super Battle droid mozgott 4 négyzetnyit (az alacsony tereptárgyra való fellépés 2-nek számít), és így már mind a négy ellenséghez támadási pozícióba került: Scorch és Sev már nem állnak hozzá képest fedezékben, tehát minden további nélkül támadhatóak, Boss és Fixer pedig hiába áll még mindig fedezékben, 6 négyzeten belülre kerültek, ráadásul mindketten ugyanolyan távolságra állnak a droidtól, vagyis ők is támadhatóak.
 

4. Accurate Shot (pontos lövés) képességű támadók
Ha a támadó karakterünknek van Accurate Shot (pontos lövés) képessége, akkor a Stealth képesség hatástalan. Számukra a fedezékben lévő Stealth képességű ellenségek is legális célpontok, mindegy hogy milyen messze vannak. Az Accurate Shot képességű karakterek bármelyik távoli ellenségre lőhetnek az egész pályán, akivel megvan a látótengely.

A Battle Droid Sniper-nek van Accurate Shot képessége, tehát ő az egész pályán bármely ellenségre lőhet, akivel megvan a látótengelye. Hiába áll minden kommandós fedezékben és 6 négyzeten kívül, ez nem gátolja a battle droid snipert a támadásban.
 
5. Accurate Shot és "Super"- Stealth / Cloaked
Az Accurate Shot képességű támadókat is megköti azonban az úgynevezett "Super"- Stealth illetve a Cloaked képesség. Az ilyen képességű ellenségeket, ha fedezékben vannak, csak szomszédos négyzetről lehet támadni, ezek tehát más esetben nem tekinthetőek legális célpontnak.

Megváltozik azonban a helyzet, ha belép a képbe Clone Commander Bacara, aki minden lopakodás (Sealth) képességű klónnak "Super"-Stealth-et ad. Mivel mindnyájan fedezékben vannak a Battle Droid Sniper egyikőjükre sem lőhet, bár a látótengely megvan.
 
6. Szomszédos ellenségek
Ha egy vagy több ellenség szomszédos a támadó karakterrel, csak azok lehetnek számára legális célpontok. Ez a szabály szintén vonatkozik az Accurate Shot képességű karakterekre is.
Az ábrán a Battle Droid Sniper 1 csak General Aayla Securára támadhat, hiába vannak a látóterében más ellenségek is (sőt Boss még fedezékben sincs), mert Aayla Secura szomszédos vele. Ezzel szemben a Super Battle droid 2 bármelyik ellenséges karaktert választhatja célpontnak (a kommandósokat és Securát is.)
 
7. Draw Fire (tűz elvonása) képesség
Szabálykönyv, 36. oldal: Ha egy ellenség célba vesz egy ettől a karaktertől 6 négyzeten belül álló szövetségest, kényszeríteni lehet a támadó karaktert, hogy ezt a karaktert célozza az eredeti célpont helyett. Ehhez azonban a Draw Fire képességű karakternek is legális célpontnak kell lennie a támadó karakter számára. A támadó ellenállhat ennek a hatásnak 11-es dobással.

8. Diplomaták és egyéb karakterek
A diplomaták olyan speciális képességű karakterek, akik mindaddig nem tekinthetőek legális célpontnak a támadó számára, amíg az más ellenséges karakterrel is látótengelyben van. Ilyen esetben a diplomata nem számít a legközelebbi ellenségnek, tehát a második legközelebbit kell legális célpontnak tekinteni, ha fedezékben van, illetve minden egyéb olyan ellenséges karaktert, akik nincsenek fedezékben. A diplomatákat csak akkor lehet támadni, ha más ellenség nem látható a támadó számára.
Ha csak a diplomata áll szomszédos négyzeten a támadóval, akkor a támadó számára nincs legális célpont, mivel a szabályok szerint ilyen esetben csak a szomszédos ellenség támadható, viszont azt a diplomata képessége védi a támadással szemben. Ha a támadóval több karakter is szomszédos, akkor a diplomatán kívül a többi legális célpont a számára.

A fenti ábrán Leia Organa Senatornak van diplomata képessége. A stormtrooper 1-hez képest nincs fedezékben, az mégsem támadhatja a diplomata képesség miatt, mivel más ellenségeket is lát (Luke-ot, Deena Shan-t és Han Solo-t is.) A másik három ellenség közül Luke nincs fedezékben ezért a stormtrooper 1 számára csak Luke a támadható célpont. (A két fedezékes messzebb áll, mint Luke, tehát már nem a legközelebbiek.)
A stormtrooper 2 már támadhatná mindhárom ellenséges karaktert, mégsem teheti, mert Leia szomszédos vele, és ilyen esetben csak a szomszédos karaktert lehetne támadni, de Leiát a diplomata képesség miatt még mindig nem lehet.
A hátul maradt scout troopernek viszont szerencséje van, mivel az ő pozíciójából csak Leia látható, így vele szemben már nem működik a diplomata képesség. A scout trooper nyugodtan lőhet Leiára.
 
9. Invisible (Láthatatlanság) képesség
Eddig mindössze egy Invisible képességű karakter létezik (TCW 24 – Chameleon droid), aminek nem kell fedezékben állnia, akkor is csak szomszédos ellenségek számára számít legális célpontnak.
Az ábrán a Chameleon droid láthatatlan, vagyis hiába áll a tér közepén, csak a két szomszédos karakter, Cody és Shaak Ti számára lehet legális célpont. Cody csak a chameleont támadhatja, Shaak Ti ellenben választhat Asajj Ventress és a droid között. A három távolabbi katona (Sev, Boss és Rex) csak Ventress-t támadhatják, hiába áll előtte tisztán a chameleon. Ventress ellenük megkapja a +4 védekezési bónuszt, mert bár a chameleon láthatatlan, mégis fedezéket nyújt a mögötte állóknak.
 
10. Karakterek fénykarddal (with lightsaber)
Némi értetlenséget szokott kiváltani azon fénykardos karakterek célpontválasztása is, akik alapból nem közelharcosok, mégis van fénykard képességük. A leggyakoribb félreértés ilyenkor az, hogy az ilyen karakter, ha egy szomszédos ellenséget támad, közelharcossá válik-e vagy nem. Nos a válasz: nem.
Először is azt kell tisztázni, hogy vajon mely karakterek tekinthetőek fénykardosnak. A legtöbb esetben elég könnyen megállapítható, hogy egy karakternek van-e fénykardja vagy nincs, mivel általában látszik a figurán. A fénykarddal rendelkező karakterek pedig általában közelharcosok, vagyis csak szomszédos ellenséget támadhatnak, de van néhány kivétel. Ezek egyik csoportja az, melyeknél ugyan tisztán látható a fénykard, mégis lövősök, a másik csoport pedig, akiknél nincs fénykard, vagy nem látszik, mégis közelharcosok.
Fénykarddal rendelkező, de lövős karakterek: Jedi Sentinel (Old Republic), Dark Jedi (Sith), Anakin Skywalker on STAP (Republic), Aurra Sing - Jedi Hunter (Saparatist), Luke Skywalker - Legacy of the Light Side (Rebel), Luke Skywalker - Hoth Pilot Unleashed (Rebel), Dark Side Adept (Imperial), Kyle Katarn (New Republic), Mara Jade - Jedi (New Republic)
A szabálykönyv úgy határozza meg a fénykardosnak számító karaktereket, hogy: "Az olyan karakterek számítanak fénykardosnak, akiknek van a kezében fénykard, és akiknek megvan a "lightsaber" képesség, vagy olyan Erő képességük van, ami tartalmazza a lightsaber-t. (Pl.: Lightsaber deflect, Lightsaber block, stb.)"
A legfontosabb azt megjegyezni, hogy egy fénykardos, de egyébként a kártyája szerint lövős karakter soha nem válik közelharcossá, hacsak ez nincs nyomatékosan kiemelve a kártyáján!
A másik fontos megjegyzendő, hogy a Fénykard dobás (Lightsaber Throw) képesség mindig távoli támadásnak számít, még akkor is, ha a használó karakter egyébként közelharcos. (Tehát például lehet a kivédésére Evade-et használni.)
 

11. A célzási szabályokat mellőző képességek
Ilyen képességből nem sok van. Ezek használatakor nem kell a támadónak a legális célpontokat számolgatnia, mivel a képesség automatikusan egy meghatározott csoportra hat.

Force Alter (Erő módosítás): Egy 6 négyzeten belüli ellenséget kényszerít, hogy újradobja az utolsó támadását. Nem kell legális célpontnak lennie.
Force Burst (Erő robbantás): 10 pont sebesülést okoz, minden 6 négyzeten belüli karakternek.
Force Repulse (Erő visszaverés): A pontértékének megfelelő négyzeten belül sebez minden karaktert a megadott értékkel.
Force Storm (Erő vihar): A megadott értékű sebzést okozza minden szomszédos karakternek.
Lightsaber Sweep (Fénykard söprés): Megtámad minden vele szomszédos karaktert, figyelmen kívül hagyva a célzási szabályokat.
Lightsaber Throw 3 és 5 (Fénykard dobás 3 és 5): 1 illetve 2 támadást lehet csinálni egy látótengelyben lévő ellenség és minden vele szomszédos ellenség ellen. Csak látótengely szükséges hozzá, a fedezék nem számít, így nem érvényes a Stealth, Cloaked és a "Super"- Stealth képesség hatása sem.
Kohun Infestation (Kohun fertőzés):
Megtámadhat egy 12 négyzeten belüli ellenséget. Csak a látótengely-szabályt mellőzi, a fedezék és a legközelebbi-ség még mindig figyelembe veendő kitételek.
Sith Hatred (Sith gyűlölet): 10 sebesülést okoz minden 2 négyzeten belüli ellenségnek.
Sith Sorcery (Sith varázslat): Minden 6 négyzeten belüli ellenség elkábul. 11-es dobással védhető.
Whirlwind Attack (Forgószél támadás): Minden szomszédos ellenséget kétszer megtámad.

 

A Szabálymagyarázatok első leckéje itt olvasható.
A Szabálymagyarázatok második leckéje itt olvasható.