Star Wars Miniatures - Battlefront Mod
Barta Zoltán összeállítása

Amikor egy rajongó huzamosabb ideig játszik egy játékkal, egy idő után - bármennyire is szereti is - szeretné átlépni annak korlátait. Talán ez volt az oka, hogy tavaly a D20-as alapokon nyugvó Star Wars Miniatures folymatos nyüstölése során eljutottunk arra a pontra, amikor már nem elégedtünk meg egymás csapatainak módszeres ledarálásával. A határok átlépését először a 'scenario' jellegű feladványok jelentették, majd jött a nagy ötlet: mi lenne, ha egy ismert videó-játék, a Star Wars Battlefront játékmenetére ültetnénk át a Miniatures megoldásait. Elkezdtünk dolgozni a részleteken, és amikor elméletben nagyjából körvonalazódott a terv, nekiláttunk a gyakorlati megvalósításnak. És csodák csodája, működött!

Az alapötlet egy az egyben a Battlefront területfoglalós (Conquest) sémájára épült. Aztán persze rájöttünk, hogy akár a zászlórablós (Capture the Flag) vagy a hősöket felsorakoztató mindenki mindenki elleni (Assault) verzió is csont nélkül átültethető a táblás játékra. A lényeg, hogy legyen annyi fantáziánk, amivel át tudjuk hidalni a felmerülő problémákat, és mindezzel ne rontsuk le a játékélményt. Vagyis pergősen izgalmas csaták szülessenek ebben a változatban is.

De lássuk, hogyan is kell játszani a Miniatures Battlefront Modot. Először is szükség van egy pályára, ami alkalmas erre. Ezen minimum 6 - de szerencsésebb esetben 8, vagy több - outpost helyét kell kijelölni. Ezek 2x2 négyzetnyi területet foglalnak el a táblán. (Az alábbiakban egy custom táblán, a KOTOR-ból ismert Felső-Tarison szemléltetjük a játék felépítését.) Alapesetben a táblák sérülékeny papírból készülnek, de aki hosszabb távra gondolkodik, talán eszébe jut lelamináltatni őket. Nos, mi is így tettünk, és ennek köszönhetően nemcsak az élettartamuk nőtt meg évtizedes távra, de egy ilyen Battlefrontos játékhoz akár matricákat is ragasztgathatunk rá, ugyanis ezeket a játék után könnyen eltávolíthatjuk.

A játék előtt tehát meg kell határoznunk az outpostokat. Ezeket célszerű úgy elhelyezni, hogy egy körön belül a karakterek nagy részére érvényes Speed 6-os szabály miatt ne lehessen elérni őket. Ha kellően zegzugos a pálya, vagyis ha van módunk az outpostok változatos elhelyezésére - nyílt és zárt terepek, könnyen vagy nehezen védhető szakaszok - akkor ne hagyjuk ki a lehetőséget. Semmiképpen se legyen csak egyféle az elhelyezés, mert ez jelentősen ronthatja a játék hangulatát. (Az outpostokat bordó színű köztársasági szimbolumokkal jelöltük, 1-től 8-ig terjedő számozással.) (A részletes, müködő szabályleírást pontokba szedve a cikk végén olvashatjátok.)

A második kérdés az, hogy milyen könnyítéseket akarunk a pályán elhelyezni. Az egyik ilyen lehetőség a Bacta Tankok használata. Ezek megállapodás szerint gyógyíthatják a harcoló karaktereket, és persze ugyanúgy működnek, mint a videó-játékban, vagyis minden frakcióra és karakterre egyformán. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben egy kicsit változtatni kell a Miniatures szabályain, és a kirakott Bacta Tankok nemcsak az élő, de a droid harcosokat is gyógyítják/javítják. A lényeg viszont, hogy mindkét játékos térfelén legyen legalább egy-egy ilyen győgyító állomás, és ha lehet, mindkettőt egyforma mennyiségű négyzet vegye körül. Az alábbi példában - melyben kék karikákkal jelöltük a Bacta Tankokat - ezt is illusztráljuk.

Ha ez megvan, akkor kockadobással el kell dönteni a kezdést, majd jöhet a játék. Kezdéskor célszerű meghatározni egy limitet, mondjuk 50 pontot. Ezt nem árt betartani, mert ennek révén a két csapat - ha egymástól jelentősen eltérő frakcióból származnak is - valamelyest kiegyenlített erőviszonyokkal indulhat neki a játéknak. A másik fontos kritérium, hogy ebben az 50 pontban 20 pontosnál nagyobb értékú karakterek ne szerepelhessenek. Unique, vagyis nevesített karakter ne legyen ekkor még a táblán, ilyet csak a pontértéknek megfelelő pontszám elérésekor hozhatjuk csak be a játszmába.

És itt van rögtön egy újabb fontos dolog: unique karakterek közül csapatonként csak egy-egy szerepelhet, vagyis előre el kell döntenünk, hogy a játék során ki lesz a főkarakterünk. Azt is el kell döntenünk, hogy ez a karakter kicsi vagy nagy pontértéket képviseljen. Ha ugyanis túl sokba kerül, lehet, hogy mi még nem tudunk hozzájutni, míg az ellenfélünk esetleg egy fele annyit érő, de ebben a játékban mégis erősnek számító unique csapattagja már rég tizedeli a harcosainkat.

Kezdéskor a csapatok nem a megszokott 'négykockás sáv' szabálya szerint indulnak, hanem az egyik outpostot használják fel kiindulási helyként, lehetőség szerint a tábla két átellenes sarkán. Ha a meghatározott max. 50 pontban több karakter indul, mint négy, akkor az outpostot jelölő szomszédos mezőkről is lehet indulni.

Kezdéskor itt is érvényesíthetjük az 1+2+2+2+x szabályt, vagyis a kezdő játékos először csak egy karaktert aktivál, majd az ellenfél kettőt, majd az első ismét kettőt, stb. Ezzel megmaradunk a Star Wars Miniatures földjén, és nem adunk egyik félnek sem behozhatatlan előnyt.

A játék elején persze rögtön adódik a kérdés: mi a startégiai cél? Természetesen ez is lehet megállapodás kérdése, de ha már Battlefrontos körítéssel játszunk, akkor nem árt az outpostok elfoglalását - és megtartását - elsődleges célként kijelölnünk. A játékosonak tehát arra kell törekedniük, hogy a rendelkezésükre álló erőkkel a lehető leghamarabb lerohanják és megtartsák az outpostokat. (Ennek egyszerűsített szemléltetése az alábbi ábrán látható az egyik fél szemszögéből.)

A másik győzelmi feltétel egy meghatározott pontszámú ellenséges karakter kiiktatása is lehet. A próbajátékok folyamán talán csak egy alkalommal sikerült az összes outpostot elfoglalni, a többi játszmában inkább az összegyűjtött pontszámok döntöttek. Ezzel persze nem akarjuk elbagatelizálni az outpostok jelentőségét, de azt mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a csatározás bizonyos esetekben állóháborúvá alakulhat. A megszerzett outpostokat - főleg, ha azok startégialiag fontos helyeken vannak - senki sem szereti feladni, emiatt gyakran a kelleténél nagyobb erőforrások áldozód(hat)nak fel a védelmük/megszerzésük érdekében. Az addig megsemmisített karakterekkel viszont a bezsebelt pontszámok növekedhetnek, és végeredményben ez is eldöntheti a mérkőzést.

Az elfoglalt outpostokon minden egyes körben behozhatunk új karaktereket. Ezt az addig elért pontok értékében tehetjük meg a következőképpen: minden kör végén automatikusan 10-10 pontot kapunk, melyet vagy rögtön beváltunk egy karakterre, vagy szépen nekiállunk gyűjtögetni. Ehhez társulnak a megsemmisített ellenséges karakterek pontértékei, melyet szintén felhasználhatunk új karakterek behozatalára. A kettőt persze összeadhatjuk, és ha szerencsések vagyunk, egy kör alatt egy erősebb non-unique (nem nevesített) vagy éppen a kiválasztott unique (nevesített) karakterünkre is összejöhet a pontkeret.

A Battlefronthoz hasonlóan azonban lehetőségünk van bármely korábban kiiktatott karakterünk visszahívására, vagyis ha a főkarakter kihullik, de megvan rá a pontkeretünk, akkor simán újra behozhatjuk a játékba.

A Star Wars Miniatures Battlefront Mod szabályai:

- Kezdés: A külön frakciókat képviselő csapatok 50-50 pontos kerettel indulnak egy-egy meghatározott outpostból. Ezek lehetnek a tábla két átlennes sarkában lévők, de lehetnek megegyezés szerinti, egymáshoz közelebb elhelyezkedő outpostok is. Unique karakter nem lehet a kezdőcsapatban, és a induló karakterek pontértéke kezdéskor nem haladhatja meg a 20 pontot. Az ideális állapot persze az, ha a játékban résztvevő frakciók fringe-ek nélkül állítják ki a csapataikat. Játszhatunk persze tisztán fringe csapattal is, de ez jelentős előnyt hozhat az őket irányító játékosnak.

- Az outpostok elfoglalása: egy outpost akkor tekinthető elfoglaltnak, ha az egyik csapat karaktere(i) a kör végén az outostot szimbolizáló mezőn áll(nak), és eközben az ellenfél karaktere(i) nem áll(nak) ugyan ezen a szimbolumon. A következő körben erről az outpostról az azt elfoglaló csapat az addig megszerzett pontok értékében erősítést hozhat be. Erősítés viszont - ez bármennyi karakterből is álljon - csak egy outpostra hívható be, és csak a kör elején vehető igénybe. (Ha ezek nem férnek rá a szimbolumra, akkor a mellette lévő mezőket is igénybe lehet venni.) A kezdődobás után már nem hívható erősítés. Az elfoglalt outpostot el lehet hagyni, ugyanis az egészen addig a csapat birtokában marad, míg az ellefél egyik karaktere el nem foglalja azt. Az elfoglalt outpostot az ellenfél számára jól láthatóan jelölni kell. Egy már korábban elfoglalt outpostot a másik csapat úgy hódíthatja el, hogy egy karakterével az outpost szimbolumának legalább egy kockáján áll, és a kör végén nem áll rajta az ellenfél egyetlen karaktere sem. Ha a kör végén mindkét csapat karakterei (akár több is) állnak az outposton, akkor az eredeti állapotot kell figyelembe venni, vagyis, ha korábban nem állt rajta senki, akkor egyik csapat sem foglalta el. Ha pedig korábban lefoglalt volt, akkor továbbra is az addig birtokló csapaté az outpost.

- Pontozás: Minden kör elején - kezdőkört leszámítva - minden, a játékban résztvevő csapat 10-10 bónuszpontot kap. Ezek nem számítanak bele a győzelmi pontokba, de ezeket fel lehet használni új karakterek behívására. A pontokat minden esetben külön kell számolni, vagyis a körönkénti 10 és a megsemmisített karakterek utáni pontokat máshol kell vezetni. Ezekből a pontokból új karaktert 'vehetünk', a megmaradó pontokat pedig továbbvihetjük a következő körökre.

- Karakterek behívása: A megszerzett pontokat új karakterek behozatalára lehet felhasználni. A karaktereket csak egy outposton lehet aktiválni az új kör elején. A játékosoknak lehetőségük van arra, hogy egy már korábban megsemmisített karaktert újra visszahozzanak a játékba, ha rendelkeznek a behívásához szükséges pontkerettel. Ez érvényes a non-unique és a unique karakterekre is. Az erőviszonyok egyensúlya miatt egy csapatban csak egy unique karakter szerepelhet! Az új karakterek behozatalára fel nem használt pontokat tovább lehet vinni a következő körökre. A megszerzett pontokat lehet gyűjtögetni, vagyis nem kötelező minden körben felhasználni. A behívott karakterek speciális képességei és parancsnoki effekjei ugyanúgy hatnak, mint a szabályos Miniatures játékban, leszámítva a 'Reserves' és 'Reinforcement' képeségeket. Ezek ugyanis behozhatatlan előnyt jelentenének az azt használó csapatnak.

- Bacta Tank használata: A játékban résztvevő karaktereknek lehetőségük van a gyógyulásra/javításra. Ez az élő és a droid karakterekre egyformán igaz, nem kell külön javítóegységet elhelyezni miattuk a pályán. A kijelölt Bacta Tankok mellett állva a karakterek körönként 10-10 pontnyit gyógyulhatnak, amit a következő kör elején vonhatunk le a sérüléspontjaikból. Ez azt jelenti, hogy a Bacta Tankhoz lépéskor nem gyógyulnak rögtön, és ha a kör végéig újabb sebesülést szereznek, akkor ennek értékét is le kell vonni az életpontjaikból. Ha a karakter életpontjai elfogynak még a gyógyulás előtt, akkor a karaktert el kell távolítani a játékból.

- Járművek használata: A játékosok előre megállapodhatnak abban, hogy a játék folymán járműveket is használhatnak. Ez kétféleképpen történhet:
1. a megszerzett pontok értékében a csapatok behozhatják a saját frakciójuk járműveit.
2. a táblán előre elhelyezett járműveket lehet megszerezni és használni. Ezeknek nem feltétlenül kell a frakciókhoz igazodniuk, de egyensúlyban kell lenniük a csapatokhoz képest. A járművek nem támadhatók egészen addig, míg az egyik csapat valamely karaktere el nem foglalta! A megszerzésükhöz támadás helyett a szomszédos mezőre kell lépni, és a következő körtől már az a karakter használhatja a járművet. Ilyenkor a karaktert el kell távolítani a pályáról, és helyette a jármyűvet kell irányítani az adott jármű képességeinek felhasználásával. Ha a jármű megsemmisül, akkor a benne lévő karakter is megsemmisül, és mindkettőért járó pontokat a másik játékos könyvelheti el. A megsemmisülés előtt a karakter a fordulója helyett azonban kiszállhat a járműből, és egy szomszédos négyzetről tovább folytathatja a játékot. Vagyis a járműből való kiszálláskor a járművel nem lehet mozogni vagy támadni, és a kiszálló karakter is csak max. 6 négyzetnyit mozoghat, de nem támadhat.

- Győzelmi feltételek: A győzelmet az a játékos szerzi meg, aki:
1. Elfoglalja a táblán található összes outpostot, és ezzel megakadályozza az ellenfelét, hogy új karaktereket hozzon a játékba,
2. Eléri a játék kezdetkor megállapított ponthatárt. (pl. 100) A győzelmi pontokba csak a megsemmisített karakterek pontjai számítanak bele, a körönként kapott 10-10 bonuszpont nem! Ezeket külön kell vezetni!

A főbb szabályok nagyjából ennyiből állnak, de ezeket persze továbbiakkal is kiegészíthetjük. A lényeg a sok gyakorlás, hiszen ekkor derül ki, hogy a Battlefront Mod teljesen más taktikát igényel, mint a hagyományos Miniatures játék...